Συγκοπή

Συγκοπή

Συγκοπή ορίζεται ως η αιφνίδια κ παροδική απώλεια συνείδησης λόγω ποικίλων μηχανισμών που προκαλούν παροδική μείωση της εγκεφαλικής αιμάτωσης,…

Αρτηριακή Υπέρταση

Αρτηριακή Υπέρταση

Ιδανικές τιμές 120 mmHg η συστολική αρτηριακή πίεση και 80 mmHg η διαστολική.
Φυσιολογικές τιμές θεωρούνται οι τιμές συστολικής