ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Θαλή Μιλήσιου 13, Νέα Ερυθραία - 146 71

2108002495  693 795 9121

minas.athanasiou@gmail.com

Δοκιμασία κόπωσης

Δοκιμασία κόπωσης

Προκαλείται η αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης με τη χρήση κυλιόμενου τάπητα, όμοιου με αυτού του γυμναστηρίου με παράλληλη όμως καταγραφή καρδιογραφήματος, ώστε να ανιχνευθεί τυχόν ισχαιμία του μυοκαρδίου στα διάφορα στάδια της άσκησης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εκτίμησης του λειτουργικού σταδίου της καρδιακής ανεπάρκειας και η μακροχρόνια παρακολούθησή του.