ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Θαλή Μιλήσιου 13, Νέα Ερυθραία - 146 71

2108002495  693 795 9121

minas.athanasiou@gmail.com

Μελέτη αρρυθμιών | καταγραφή – ανάλυση καρδιακού ρυθμού

Μελέτη αρρυθμιών | καταγραφή – ανάλυση καρδιακού ρυθμού

Περιλαμβάνει την καταγραφή του καρδιακού ρυθμού συνεχόμενα για 24 ώρες και την αποθήκευσή του σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάλυσης τυχόν αρρυθμιών – ταχυκαρδιών καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκτιμάται παράλληλα το αναφερόμενο αίσθημα παλμών ή ταχυκαρδίας του ασθενούς και παρακολουθείται η ανταπόκρισή του στα διάφορα αντιαρρυθμικά φάρμακα.