ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Θαλή Μιλήσιου 13, Νέα Ερυθραία - 146 71

2108002495  693 795 9121

minas.athanasiou@gmail.com

Μελέτη λιπιδαιμικού προφίλ και καρδιαγγειακού κινδύνου

Μελέτη λιπιδαιμικού προφίλ και καρδιαγγειακού κινδύνου

Περιλαμβάνει την αναγνώριση και ταυτοποίηση των προδιαθεσιακών παραγόντων για καρδιαγγειακά νοσήματα, την εκτίμηση της απόκλισης από τα φυσιολογικά όρια και τη φαρμακευτική παρέμβαση για την επίτευξη των στόχων.
Εξατομίκευση υγειινοδιαιτητικών μέτρων και υποστήριξη διακοπής καπνίσματος, καθώς και δημιουργία προγραμμάτων αποκατάστασης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.