ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Θαλή Μιλήσιου 13, Νέα Ερυθραία - 146 71

2108002495  693 795 9121

minas.athanasiou@gmail.com

Αρτηριακή Υπέρταση

Αρτηριακή Υπέρταση

Ιδανικές τιμές 120 mmHg η συστολική αρτηριακή πίεση και 80 mmHg η διαστολική.
Φυσιολογικές τιμές θεωρούνται οι τιμές συστολικής μεταξύ 120-130 mmHg και διαστολικής μεταξύ 80-85 mmHg.
Αρτηριακή υπέρταση τύπου Ι θεωρείται όταν οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 140 -159 mmHg η συστολική και 90-100 mmHg η διαστολική.
Αρτηριακή υπέρταση τύπου ΙΙ θεωρείται όταν οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 160-179 mmHg η συστολική και 100-109 mmHg η διαστολική.
Τέλος, αρτηριακή υπέρταση τύπου ΙΙΙ θεωρείται όταν οι τιμές της συστολικής ξεπερνούν τα 180 mmHg και της διαστολικής τα 110 mmHg.

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, που σε συνδυασμό με τους λοιπούς παράγοντες (ηλικία, φύλο, κάπνισμα , δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία ,σακχαρώδης διαβήτης, ιστορικό), κατατάσσουν τον ασθενή σε χαμηλού, μετρίου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου για πιθανά καρδιαγγειακά συμβάματα.

Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε διάφορα όργανα όπως:
– καρδία με συμπτωματολογία όπως: προκάρδιο άλγος, δύσπνοια, αρρυθμίες, συγκοπτικά επεισόδια.
– εγκέφαλος: εγκεφαλικά επεισόδια.
– νεφροί: με συμπτωματολογία όπως πολυουρία, αιματουρία.
– περιφερικά αγγεία: με συμπτωματολογία όπως διαλείπουσα χωλότητα, κρύα άκρα, πόνος.
– οφθαλμούς: με συμπτωματολογία όπως διαταραχές στην όραση, αμφιβληστροειδοπάθεια.

 

Διάγνωση και έλεγχος οργάνων στόχου:
1) Μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο από ειδικό ιατρό, μέτρηση εκτός ιατρείου σε υποψία αρτηριακής υπέρτασης λευκής ποδιάς ή σε εύρεση διαφορετικών τιμών σε διάφορες επισκέψεις στο ιατρείο, όπως και σε ανεύρεση βλαβών σε όργανα στόχο παρά την ανεύρεση φυσιολογικών τιμών στο ιατρείο.
2) Εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας για ανίχνευση ύπαρξης λοιπών παραγόντων κινδύνου αλλά και για έλεγχο λειτουργικότητας οργάνων στόχου.
3) Έλεγχος ύπαρξης καρδιακής βλάβης με:

– ΗΚΓ για έλεγχο εικόνας υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
– U/S καρδίας πιο ευαίσθητο μέσο για έλεγχο ύπαρξης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και μέτρηση της διαμέτρου αυτής.

4) Έλεγχος ύπαρξης εγκεφαλικής βλάβης με απεικονιστική μέθοδο(CT/MRI) για ανεύρεση μικροαιμορραγιών ή ασυμπτωματικών εγκεφαλικών επεισοδίων.
5) Έλεγχος ύπαρξης νεφρικής βλάβης: μέσω αιματολογικών εξετάσεων αλλά και εξετάσεων ούρων.
6) Έλεγχος για περιφερική αγγειοπάθεια:

– Μέσω U/S καρωτίδων
– Μέτρηση ταχύτητας κύματος παλμού.

7) Έλεγχος οφθαλμολογικών βλαβών:

– Με βυθοσκόπηση.

Στόχος των τιμών της αρτηριακής πίεσης είναι:

– Συστολική μικρότερη των 140 mmHg σε ασθενείς με μέτριο ή μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο ή διαβητικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με παλιό εγκεφαλικό επεισόδιο ή γνωστή νεφρική ανεπάρκεια.
– Σε ηλικιωμένους με συστολική πίεση μεγαλύτερη του160 mmHg μείωση μεταξύ του 140-150 mmHg.
– Στόχος της διαστολικής πίεσης είναι πάντα τιμές μικρότερες των 90mmHg, εκτός από διαβητικούς που ο στόχος είναι τιμές μικρότερες των 85mmHg.

Πρώτη παρέμβαση γίνεται μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής του ασθενή:

– Περιορισμός αλατιού(5-6 gr/ ημέρα) αλλά και τροφών που περιέχουν αλάτι
– Περιορισμός αλκοόλ
– Αύξηση σίτισης με λαχανικά, φρούτα και μείωση λιπαρών.
– Μείωση βάρους
– Ασκηση (30 λεπτά ημερησίως, μέτριας έντασης)
– Διακοπή καπνίσματος.

Έναρξη αγωγής:

– Σε ασθενείς με τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ αρτηριακής υπέρτασης με ή χωρίς ύπαρξης λοιπών παραγόντων κινδύνου.
– Σε ασθενείς με τύπου Ι αρτηριακή υπέρταση αλλά υψηλού κινδύνου (στεφανιαίοι ασθενείς, διαβητικοί ή νεφροπαθείς).
– Σε ηλικιωμένους ασθενείς όταν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι μεγαλύτερη από 160 mmHg.

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες αντιυππερτασικών σκευασμάτων, η αγωγή πρέπει να είναι προσωποποιημένη για κάθε ασθενή, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που χρειάζεται συνδυασμός κατηγοριών σκευασμάτων για να ρυθμιστή η αρτηριακή υπέρταση. Φυσικά ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις (στεφανιαία νόσο, νεφρική ανεπάρκεια κτλ.) πρέπει η αγωγή να τίθεται αφού ληφθούν υπόψιν όλοι παράγοντες (επιπλοκές- αντενδείξεις) των αντιυππερτασικών σκευασμάτων.
Τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ρύθμιση αυτής μέσω αλλαγής του τρόπου ζωής άλλα και έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής όπου χρειάζεται, μπορεί να προλάβει βλάβες σε διάφορα όργανα του σώματος μας και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα της ζωής μας. Η αμέλεια έστω και οριακά αυξημένων τιμών αρτηριακής πίεσης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Ιατρείο

Διεύθυνση: Θαλή Μιλήσιου 13,

Νέα Ερυθραία - Τ.Κ. : 146 71.

Τηλέφωνο ιατρείου: 2108002495
   Κινητό: 693 795 9121
Email: minas.athanasiou@gmail.com

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

(Κατόπιν Ραντεβού)

Δευτέρα - Παρασκευή   8:30 - 14:00 και 17:30 - 21:00

Πρόσβαση

Με ΟΑΣΑ:
Γραμμές:  215, X5, X188, X195. Στάση: ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ