Πλήρης καρδιολογική εκτίμηση ασθενούς κατ΄ οίκον


Προγραμματισμένες επισκέψεις κατ’ οίκον με δυνατότητα διενέργειας Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και Υπέρηχου (Triplex) καρδιάς, για την ολοκληρωμένη καρδιολογική παρακολούθηση των ασθενών στον χώρο τους.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

Πε 3 Ιαν 2019

Υποβολή Σχολίου