ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Θαλή Μιλήσιου 13, Νέα Ερυθραία - 146 71

2108002495  693 795 9121

minas.athanasiou@gmail.com

Υπερηχογράφημα (Τriplex) καρδιάς

Υπερηχογράφημα (Τriplex) καρδιάς

Χρήση των υπερήχων για την απεικόνιση των καρδιακών δομών, τη μελέτη καρδιακών βαλβίδων, τη μελέτη ενδοκαρδιακών ροών, εκτίμηση συγγενών καρδιοπαθειών και μακροχρόνια παρακολούθηση αποτελέσματος καρδιακών παρεμβάσεων.

Παράλληλα αποθήκευση όλης της μελέτης σε αρχείο ασθενών για μελλοντική σύγκριση και ανά πάσα στιγμή ανάκλησή της.